Info-avond Begrazing in de natuur: vloek of zegen?

Print

Op dinsdag 9 december heeft het VIB een info-avond georganiseerd over begrazing in de natuur. De avond is bezocht door 80 mensen die zeer te spreken waren over het programma. De lezingen zijn hieronder als pdf te downloaden.
 
Ger van den Oetelaar: Kempen~Broek
Glenn Vermeersch: Boomleeuweriken  en begrazing
Jeroen van Delft: Begrazing - mag het wat minder? 
 

 

In een groot aantal natuurgebieden, in het bijzonder op heidevelden, is begrazing een veel voorkomende beheermaatregel. Begrazing door koeien, paarden, schapen en geiten wordt ingezet om de vegetatie kort en open te houden. Dit van belang voor veel soorten die het moeten hebben van die korte, open vegetatie. Er is echter ook een keerzijde aan die begrazing: vogels worden verstoord, nesten worden vertrapt, reptielen ontvluchten
de begraasde terreinen.  Hoe natuurlijk is die begrazing in natuurterreinen nu eigenlijk? En levert ze ook de gewenste resultaten op?