Boek over de vogels van Breda

Print

De West Brabantse Vogelwerkgroep heeft ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan het boek: ’Vogels (houden) van Breda’ gepubliceerd

Meer info en bestellen: Vogels (houden) van Breda

Het boek over de broedvogels van Breda is verschenen. In het boek 'Vogels (houden) van Breda' staan de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de broedvogels in de stad Breda. Welke vogels komen waar voor in de bebouwde kom van Breda en waarom juist daar?
De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt tot een verhaal in woord en beeld over de vogelrijkdom van Breda in het heden en het verleden. Meer dan zeventig vogelsoorten zijn opgenomen. Het boek bevat veel illustraties en foto’s.
Op verspreidingskaarten is per vogelsoort aangegeven op welke plaatsen de vogels zijn waargenomen. Daarvan worden een aantal karakteristieke plaatsen in de stad besproken, zoals de wijken Boeimeer en Westerpark, parken als Valkenberg, Zaartpark, Wilhelminapark en de Emerput met hun vogelrijkdom. Leden
van de vogelwerkgroep vertellen persoonlijke verhalen over hun belevenissen met vogels. En het boek bevat tips om vogels in de eigen omgeving te behouden en te beschermen.
Kortom: een fantastisch naslagwerk en studieboek voor iedereen die van vogels houdt, en in het bijzonder voor de bewoners en natuurliefhebbers van Breda.