Topjaar Middelste Bonte Specht

Let op: opent in een nieuw venster PrintE-mail

In 2011 zijn van zeker 38 plaatsen in Brabant waarnemingen gemeld van Middelste Bonte Spechten. Uit alle uithoeken van de provincie zijn meldingen gekomen (zie kaartje).  Er zijn tenminste 23 bevestigde territoria gevonden. Een compleet overzicht van alle (mogelijke) territoria kunt u hier bekijken. Als u aanvullingen heeft, dan horen we dat graag!

Als u waarnemingen heeft, stuur dan even een mailtje door hier op te klikken of op het menu-onderdeel 'contact' in de linker menubalk.

2010 was ook al een goed Mibo-jaar: er zijn uiteindelijk op 30 locaties vogels, waarvan op tenminste op 15 locaties geldige territoria zijn gevonden. Hiermee is 2010, ondanks de wat lagere onderzoeksinspanning, een topjaar geworden: alleen in het Veldersbos, de beste locatie Brabant, al 7 territoria. Het volledige verslag is hier te vinden.

In 2009 zijn op maar liefst 15 verschillende plaatsen in Brabant Middelste Bonte Spechten gemeld. In totaal hebben op zeker 8 verschillende plaatsen vogels een territorium bezet. Dat betekent overigens niet dat op de andere locaties geen vogels hebben gezeten in het broedseizoen, maar dat hebben we in elk geval niet kunnen bevestigen.  Lees meer over de resultaten van 2009 .

Ook dit jaar willen we weer proberen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het voorkomen van de Middelste Bonte Specht in Brabant. Daarvoor hebben we een zoekkaart gemaakt met potentieel geschikte bossen en een kaart met telgebieden.

Als je (weer) mee wilt doen, stuur dan even een mailtje door hier op te klikken of op het menu-onderdeel 'contact' in de linker menubalk. Geef in deze mail aub door wat het nummer is van het gebied dat je wilt gaan tellen en eventueel de naam van het gebied. Als je een inlognaam hebt van http://www.telmee.nl of een SOVON-waarnemerscode, zet deze dan ook ook in de mail. 

Overzicht van waarnemingen/territoria in 2010

waarnemingen in 2010 (waarneming.nl)

kaartje met waarnemingen in 2010 (waarneming.nl)