Thema-avond akkerranden

Let op: opent in een nieuw venster PrintE-mail

Thema-avond Akkerrandenbeheer

Het effect van akkerrandenbeheer op vogels en zoogdieren

Op dinsdag 15 november 2011 is een thema-avond georganiseerd over akkerrandenbeheer. Maar liefst 150 belangstellenden bezochten de avond in het Natuurmuseum in Tilburg.

In de afgelopen jaren zijn zeer succesvolle projecten uitgevoerd met het duurzame en/of ecologisch beheer van akkerranden. Hierbij wordt geprobeerd om door middel van braakligging of het inzaaien van speciale kruidenstroken in gebieden met intensieve landbouw de achteruitgang van traditionele akkervogels, zoogdieren en insecten tegen te gaan. In deze thema-avond zijn een aantal van deze projecten naar voren gehaald door zes verschillende sprekers:

• Wiel Poelmans (Provincie Noord-Brabant) vertelde over het provinciale beleid over akkerranden

download pdf

• Jochem Sloothaak (Brabants Landschap) en Wico Dieleman (ZLTO) lichtten de resultaten van het SoLaBio project toe. Dit is een grootschalig onderzoek over drie jaar naar het effect van akkerrandenbeheer in West Brabant. Hierin zijn brede stroken met verschillende kruiden en plantensamenstellingen ingezaaid naast braakliggende stroken en van elk van deze stroken is het effect op broedvogels en overwinterende vogels bekeken. Dit project heeft intussen navolging gehad. Tevens werd de nieuwe film 'Leven op de rand' vertoond. Voor alle aanwezigen was een DVD beschikbaar om mee naar huis te nemen en vooral om aan anderen te laten zien.

download pdf

• Ben Koks en Henk Jan Ottens (Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief): Groninger akkervogelmodel als voorbeeld van succesvol agrarisch natuurbeheer. Hierin lieten ze zien dat het "Groninger Model" werkt! Het blijkt geen toeval te zijn dat er in 2011 Grauwe gorzen opdoken in Oost-Groningen. Henk Jan presenteerde zenderwerk aan de Veldleeuwerik en ook kwam het GPS-loggerwerk aan de Grauwe kiekendief kort aan bod.

download pdf

• Gerard Müskens (Alterra / Provincie Zuid Limburg): Uitstraling van hamsterbeheer op andere dieren in Zuid Limburg. Hij gaf aan hoe, door middel van het beheer van vegetatie, het hamsterbeheer in Zuid Limburg eruit ziet en wat voor neveneffecten er zijn op anderen zoogdieren (muizen ratten, hermelijnen, dassen etc) en op vogels (o.a. duiven en gorzen).

download pdf

Uit de verschillende lezingen bleek dat toch zeker 7-10% aan akkerranden en ander extensief beheerd akkergebied nodig is om echt iets te kunnen betekenen voor de fauna. Bovendien blijkt communicatie met boeren ook van het grootste belang om akkerrandbeheer duurzaam geïntroduceerd te krijgen in het agrarisch gebied. Verder blijft het van groot belang om het effect van het akkerrandbeheer goed te blijven volgen om voldoende te kunnen bepalen dat de gekozen methoden inderdaad werken.