Slaapplaatsen Grote Zilverreiger

Let op: opent in een nieuw venster PrintE-mail

Beste Brabantse vogelteller,

Had je het al vernomen? In de Biesbosch werden onlangs 243 Grote Zilverreigers geteld op de slaapplaats in polder Maltha. Maar voor het waarnemen van leuke aantallen Grote Zilvers kun je ook dichter bij huis terecht want de Grote Zilverreiger komt verspreid over heel West-Brabant voor (zie bijlage). De kaartjes van de websites van Waarneming.nl en SOVON spreken voor zich. Direct valt op dat West-Brabant tot de betere regio’s behoort.

Maar hoeveel zitten er nu precies? Inmiddels is duidelijk dat voor het verkrijgen van een juist antwoord op die vraag slaapplaatstellingen de beste methode vormen. Deze leveren steevast veel hogere aantallen op dan het aantal dat overdag wordt waargenomen. De op muizen jagende reigers vallen goed op maar dat betreft slechts een klein deel van de aanwezige vogels. Veel van de West-Brabantse reigers foerageren overdag in sloten en zijn dan aan het zicht van de waarnemer onttrokken.

Grote Zilverreiger - Saxifraga/Mar Zekhuis

Slaapplaatstellingen zijn dus nodig om het beeld compleet te krijgen. Ondanks het grote aantal reigers dat in (West-)Brabant verblijft worden hier echter nauwelijks slaapplaatstellingen uitgevoerd. En dat is jammer. We weten daardoor niet precies hoeveel er zitten. Omdat ook niet bekend is waar ze precies slapen is nu ook niet duidelijk of alle slaapplaatsen voldoende beschermde status genieten. Reden te meer om de slaapplaatsen op te sporen en er tellingen uit te gaan voeren (minimaal 3 keer per jaar). Het tellen van slaapplaatsen is niet alleen nuttig maar ook spannend en leuk om te doen. Je zult versteld staan van de aantallen reigers die je aan kunt treffen. Bij Etten-Leur wordt al jarenlang een slaapplaats met Grote Zilverreigers geteld en de aantallen hier lopen regelmatig op tot boven de 30.

In de laatste provinciale SOVON-nieuwsbrief stond een artikel over slaapplaatsen van Grote Zilverreigers in Oost-Brabant en daarin werd gemeld dat de reigers tot circa 5 km vanaf de slaapplaats foerageren. Met dat gegeven in het achterhoofd keek ik naar de slaapplaats in Etten-Leur en het gebied dat die reigers dan ongeveer zouden kunnen bestrijken. De Hoevense Beemden valt buiten dat gebied maar ik neem ook daar zeer regelmatig Grote Zilverreigers waar. Zouden die dan toch ergens anders slapen?

Vandaag de proef op de som genomen en in de Hoevense Beemden gaan posten. Dat leverde al meteen 27 Grote Zilverreigers op (naast de 29 die ik op de slaapplaats bij Etten-Leur telde)! En dan te bedenken dat de top pas in januari bereikt wordt. Het worden er dus waarschijnlijk nog meer. Wanneer je de kaartjes in de bijlage bekijkt, dan wordt direct duidelijk dat er in West-Brabant nog veel meer slaapplaatsen aanwezig moeten zijn. Te denken valt onder andere aan Markiezaat, Dintelse Gorzen, Willemstad, Steenbergen, Oud-Gastel/Kruisland, Hooge Zwaluwe, Eendenkooi Terheijden, Pannenhoef, de Matjens, Bovenmark Breda, Chaam en Merkske.

Daarom hierbij het verzoek aan jullie om het West-Brabantse beeld wat completer te maken. Dus ontdek je een slaapplaats bij jou in de buurt (simpelweg door ’s avond de uit het foerageergebied vertrekkende vogels te volgen), meld je dan aan via de website van SOVON. De eerstvolgende tellingen zijn op 18 december en op 19 februari (met uitloop tot een week na deze datums). Een telling start 30 minuten voor zonsondergang en duurt tot 45 minuten na zonsondergang. Geef niet te snel op… in deze tijd van het jaar arriveren de meeste Grote Zilverreigers pas 20-40 minuten na zonsondergang op de slaapplaats (afhankelijk van de voedselbeschikbaarheid overdag en de hoeveelheid licht ‘s avonds). Wanneer je gaat tellen, houd dan steeds voldoende afstand tot de vogels aan om de kans op verstoring zo klein mogelijk te houden.

Om de handleiding van het Slaapplaatstellingenproject van SOVON te downloaden klik je op de volgende hyperlink :

(pdf 66 kB)

 

Wanneer je graag aanvullende info wenst, bel of mail me dan of neem contact op met SOVON.

 

Met vriendelijke groeten,

John Frijters

076 - 50 317 50