Laatste wijzigingen

Let op: opent in een nieuw venster PrintE-mail


  
elke        

 Nieuwe verspreidingskaarten van losse meldingen in Brabant

dag  Nieuwe overzichten van waarnemingen in Brabant
 
 
19-10 Verslag Grote Gele Kwikstaart 2015  
17-04 Verslag Grote Gele Kwikstaart 2014 
09-03 Broedvogelverslag Strabrechtse Heide 2014 
09-03 Presentaties VIB-dag 
09-03 Presentaties SWEV-dag 
13-02 Rapport Grote Canadese Ganzen in het Dommeldal 
07-01-15 Verslag Slechtvalken Eindhoven 2014 
28-12 Vooraankondiging VIB-dag Oost-Brabant 
13-12 Extra info avifauna Noord-Brabant 
10-12 Verslag VIB-infoavond over Begrazing in de natuur 
09-02 Verslag Grote Gele Kwik 2012 (VIB-projecten en publicaties
09-02 Verslagen Middelste Bonte Specht broedvogels 2011 en 2012 (VIB-projecten en publicaties)
09-02Verslag Wespendieven-onderzoek in Het Groene Woud en Kempen~Broek 
09-02 Uitnodiging SWEV-dag 2014 
08-02 Verspreidingskaarten van kolonievogels en zeldzame broedvogels 
08-02 Verslag VIB conctactdag Oost-Brabant 
01-09Uitnodiging SWEVa-avond begrazing en broedvogels 
08-07 Verslagen over de Gierzwaluw in Oisterwijk 2011 en 2011 toegevoegd 
05-07 Nieuws over Slechtvalk in Brabant 
04-03 Agenda (biodiversiteits symposium Het Groene Woud 19-4-2013 in Boxtel) 
03-03 Publicatie over de vogels van de Dommelbeemden in 1900-1947 
10-02 Uitnodiging SWEV-contactdag 2013 
10-02 Verslag VIB-infoavond Sovon Vogelatlas en nieuwe Brabantse avifauna 
08-01 Uitnodiging VIB-contactdag Oost-Brabant 2012 
01-01Uitnodiging VIB-infoavond Sovon Vogelatlas en nieuwe Brabantse avifauna
23-10 Agenda : lezing over Kraanvogels in Breda op 1 nov 
17-10 Peregrijn zomer 2012 toegevoegd bij de publicaties 
13-10 Presentatie info-avond Sovon vogelatlas toegevoegd 
01-10 Verschillende rapporten en publicaties over windmolens toegevoegd 
22-09 Uitnodiging info-avond Sovon atlas 
09-09   Verslag Nachtzwaluwinventarisatie Weerterheide 2012 
03-09Agenda (lezing over trektellen 13-9-2012 in Breda)
25-08 Link naar de vernieuwde website van VWG de Kempen 
25-08 Rapporten Broedvogels Strabrechtse Heide 2010 en 2011 toegevoegd 
11-02 Verslag VIB-contactdag Oost-Brabant 2012 
03-02 Uitnodiging SWEV-contactdag 2012 
01-02Verslag Nachtzwaluw-inventarisatie Leenderbos en Groote Heide 2011 
16-01 Uitnodiging VIB-contactdag Oost-Brabant 
11-01 Agenda
14-12 Rapport Vogels van het Beuven 2011 toegevoegd
14-12 Provinciale nieuwsbrief 2011-2 
20-11 Verslag thema-avond akkerranden 
01-11 Link van VWG-IVN Oirschot toegevoegd  
10-10 Nieuwsbrief Steenuilen IVN Oisterwijk 
30-09 Uitnodiging thema-avond akkerranden 
30-09 Update broedvogeltrends 
06-09 Agenda  
30-08 Agenda 
29-07 Agenda
25-07 Agenda en voorpagina (oa Ooievaar en filmpje Grauwe Klauwier)
22-06 Verslag van de inventarisatie van broedvogels en rode bosmieren
op de Buikheide in 2006: een zeer lezenswaardig rapport! 
02-06 Laatste nieuws over Middelste Bonte Specht en Grauwe Klauwier 
26-04 Overzicht met Mibo's 2011  
11-04 Agenda 
27-03 Verslag van de inventarisatie van Gierzwaluwen in Oisterwijk 2009 
26-03 Verslag vogeltellingen Dommelbeemden najaar 2010 
01-03 Oproep Middelste Bonte Specht 
01-03 Verslag van de inventarisatie van Gierzwaluwen in Oisterwijk 2010
05-02 Verslag VIB Contactdag Oost-Brabant 2011 
20-01Verslag roofvogeltellingen West-Brabant december 2010 
19-01 Verslag Middelste Bonte Specht 2010 
19-01 Uitnodiging SWEV-contactdag 2011
16-01 Uitnodiging info-avond SOVON-website 25-1
31-12 Uitnodiging VIB-contactdag Oost-Brabant 19-2 & Oproep midwintertelling
24-12 Agenda 
22-12 Film Cettis Zanger 
16-12 Oproep Grote Zilverreiger  
08-12 Provinciale nieuwsbrief toegevoegd 
15-11 Agenda : lezing over roofvogels in Nederland 
22-10 Agenda : discussieavond in Breda over waarneming.nl
16-10 Verschillende rapporten en nieuwsbrieven toegevoegd 
16-10 Bij 'monitoring' onderdeel teogevoegd over trektellen 
13-09 Link toegevoegd naar http://www.slechtvalkendemortel.nl/ 
13-09 Twee broedvogelverslagen toegevoegd: over Slechtvalken en nestkasten 
04-08 Aankondiging lezing Grauwe Klauwier 
30-07 Nieuws link naar http://www.slechtvalkendemortel.nl/ met o.m. filmpje over
Grauwe Klauwieren in de Peel
03-07 Meer nieuws over de Grauwe Klauwier
26-06 Tekst Grauwe Klauwier aangepast 
17-06 Inventarisatiehandleiding Grauwe Klauwier toegevoegd 
14-06 Presentatie over de Grauwe Klauwier toegevoegd 
25-05 Info over Gauwe Klauwier (voorpagina)
19-04 Agenda aangepast 
17-04 Verslag Grote Gele Kwik 2009 
17-03 Update Middelste Bonte Specht 
16-03 Lezing autoclustering SWEV-dag toegevoegd 
09-03 Verslag Klapekstertelling 2009-2010 in de Peel toegevoegd 
06-03 Lezingen en foto's van de SWEV-dag 2010 toegevoegd 
28-02 Twee broedvogelverslagen toegevoegd 
28-02Link toevoegd naar Uilenwerkgroep Schijndel en Birdphoto.nl
08-02 Oproep inventarisatie Middelste Bonte Specht (voorpagina) + verslag 2009
06-02 Agenda + aanmelden SWEV-dag toegevoegd (voorpagina)
01-02 Verslag inventarisatie Grote Gele Kwik 2006-2008 
30-01 Agenda aangepast en link naar VWG Gemert toegevoegd
25-01 Oproep Middelste Bonte Specht 2010 (voorpagina)  
18-01 Agenda gewijzigd en link toegevoegd
09-01Oproep midwintertelling geplaatst 
05-01 

Verslag Roofvogeltelling West-Brabant dec 2009  toegevoegd 

30-12Resultaten Klapekstertelling 2009/2010
29-12

Verslag Klapekstertelling dec 2009 in de Peel toegevoegd 

28-12 Provinciale nieuwsbrieven toegevoegd
24-12Oproep Kerkuilen (voorpagina)
24-12Inventarisatieverslagen Kerkuil in de Kempen en Nachtzwaluw Leenderbos 2009
24-12Artikel en rapporten met informatie over windmolens toegevoegd

10-08

Met één klik Brabantse verspreidingskaarten van losse meldingen op het scherm

02-08

Trends van broedvogels in Brabant toegevoegd