Over het VIB

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail

VIB: 'Vogels in Brabant' (oorspronkelijk: 'Vogel Initiatief Brabant')

Het VIB is een groep actieve vogelaars in de provincie Noord-Brabant. Iedereen kan zich hierbij aansluiten. De groep is in de zomer van 2005 opgericht en wil provinciebreed gezamenlijk vogelactiviteiten ontplooien en alle aanwezige vogelgegevens bijeenbrengen en archiveren. Het VIB is gericht op samenwerking. Er zijn inmiddels al goede contacten met SOVON, Vogelwerkgroepen en individuele vogelaars. Maar we breiden onze samenwerking graag uit.

De statuten van het VIB zijn hier in te zien.