Verspreidingskaarten kolonievogels en zeldzame broedvogels

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail

Door Sovon worden jaarlijks verspreidingskaarten gemaakt van de kolonievogels en zeldzame broedvogels in Brabant. Deze kaarten kunt u nu ook hier downloaden. De kaarten geven de gecombineerde verspreiding zoals bekend bij Sovon weer in de periode 2008-2012. Kwetsbare soorten zijn niet opgenomen in het overzicht.

Als u aanvullingen heeft op de kaarten, geef ze dan svp door aan één van de districtscoordinatoren (Roland-Jan Buijs voor West-Brabant en  Leo Ballering voor Oost-Brabant)

Een aantal van 0 betekent, dat de soort aanwezig was in broedbiotoop tijdens het broedseizoen maar dat er onvoldoende aanwijzingen waren om te kunnen spreken van een territorium of broedparen.

Alle kaarten staan bij elkaar in één pdf-bestand. Dit bestand kunt u hier downloaden