VIB-contactdag Oost-Brabant 2014 goed bezocht

Let op: opent in een nieuw venster PrintE-mail

Op zaterdag 8 februari togen ruim 120 Brabantse vogelaars door de stromende regen naar de Natuurpoort Nederheide bij Milheeze aan de rand van de Stippelberg. In dit gloednieuwe gebouw waren we te gast bij IVN Bakel die 25 jaar geleden is opgericht.  

 

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door Vogelbescherming Nederland  
Klik hieronder op de 'lees meer..' balk voor het verslag en de lezingen  

Een flink deel van het ochtendprogramma werd ingenomen door een interessante lezing van Dirk Eijkemans en Pieter Wouters over het onderzoek van de Wespendief in Brabant in 2013. Zie onder meer de website van Stichting Ark voor meer achtergrondinfo. Het rapport is van 2013 is daar ook te te downloaden.

Daarna vertelde Thijs Loven van VWG Nederweert over de sterke toename van de Grauwe Gans die de laatste jaren waarschijnlijk getemperd wordt door het verschijnen van Wilde Zwijnen in de regio. Leo Ballering verhaalde daarna over het wel en wee van de zeldzame broedvogels en de stand van zaken van de nieuwe Vogelatlas in 2013 in Oost-Brabant.

Na de pauze nam Rob Staals van IVN Bakel ons virtueel mee naar buiten om onder meer te vertellen over de interessante wijstverschijnselen langs de Peelrandbreuk die dwars door de Stippelberg loopt. Pieter Wouters gaf de aanwezigen een kijkje in de resultaten van de poging tot herintroductie van het Korhoen op de Regte Heide in 2009 en 2010; het rapport daarvan is te downloaden van de Sovon-website. Henk Sierdsema tenslotte, gaf een introductie op de vogel van 2014: de Spreeuw. De aantallen daarvan lopen de laatste jaren alarmerend terug en de Spreeuw kan dan ook wel wat meer extra aandacht gebruiken. Meer informatie is te vinden op de website van het Jaar van de Spreeuw. Ook deed hij een oproep om roestplaatsen van Ransuilen door te geven aan de Steenuilenwerkgroep Oisterwijk

Tijdens de goed verzorgde lunch konden belangstellenden kijken naar de film van het spreeuwenonderzoek van Tijs Tinbergen in de jaren 70. Tijdens de pauze bleek dat de regen was opgehouden en konden de liefhebbers onder begeleiding van gidsen van het IVN buiten nog even flink uitwaaien tijdens een wandeling rondom de zandwinplassen.

Download lezingen:

Wespendief-onderzoek in het Groene Woud en Kempenbroek
Zeldzame broedvogels is Oost-Brabant in 2013
Herintroductie Korhoen Regte Heide
Jaar van de Spreeuw