Login formulier

Vogels in Noord-Brabant

Info-avond Begrazing in de natuur: vloek of zegen?

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail

Op dinsdag 9 december heeft het VIB een info-avond georganiseerd over begrazing in de natuur. De avond is bezocht door 80 mensen die zeer te spreken waren over het programma. De lezingen zijn hieronder als pdf te downloaden.
 
 

 

In een groot aantal natuurgebieden, in het bijzonder op heidevelden, is begrazing een veel voorkomende beheermaatregel. Begrazing door koeien, paarden, schapen en geiten wordt ingezet om de vegetatie kort en open te houden. Dit van belang voor veel soorten die het moeten hebben van die korte, open vegetatie. Er is echter ook een keerzijde aan die begrazing: vogels worden verstoord, nesten worden vertrapt, reptielen ontvluchten
de begraasde terreinen.  Hoe natuurlijk is die begrazing in natuurterreinen nu eigenlijk? En levert ze ook de gewenste resultaten op?
 

VIB-contactdag Oost-Brabant 2014 goed bezocht

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail

Op zaterdag 8 februari togen ruim 120 Brabantse vogelaars door de stromende regen naar de Natuurpoort Nederheide bij Milheeze aan de rand van de Stippelberg. In dit gloednieuwe gebouw waren we te gast bij IVN Bakel die 25 jaar geleden is opgericht.  

 

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door Vogelbescherming Nederland  
Klik hieronder op de 'lees meer..' balk voor het verslag en de lezingen  

Lees meer: VIB-contactdag Oost-Brabant 2014 goed bezocht

 

SWEV-dag 2014

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail

Het SWEV of voluit Stichting Samenwerkingsverband West-Brabantse Vogelwerkgroepen, bestond dit jaar 25 jaar! De SWEV-dag, dit jaar op 8 maart in het Vogelopvangcentrum in Zundert, stond daarom dit jaar in het teken van dit jubileum. En een bijzondere dag vraagt om een bijzondere spreker. Het SWEV had daarom Rob Bijlsma uitgenodigd om te verhalen over 40 jaar systematisch onderzoek op de Planken Wambuis (ZW-Veluwe).

Zoals we gewend zijn van Rob vertelde hij de nodige smakelijke anekdotes en liet een hoop leuke resultaten van z'n veldwerk zien aan de volle zaal. 

   

SWEV-contactavond grondbroeders en begrazing

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail

Op donderdag 26 september organiseerde het SWEV (Samenwerkingsverband van Westbrabantse Vogelwerkgroepen) ism Sovon en VIB in het Vogelrevalidatiecentrum Zundert een zeer goed bezochte contactavond over het onderzoek naar grondbroeders en begrazing op de Kalmthoutse Heide. Gastspreker Glenn Vermeersch hield een interessant betoog over het onderzoek wat hij daar de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Vooral de aspecten begrazing en het effect van de grote brand kwamen aan de orde.

 

Slechtvalken in de lift

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail

Het gaat goed met de Slechtvalk in Brabant. Na een toename van de aantallen overwinteraars is de laatste jaren het aantal broedparen ook flink aan het toenemen. Op steeds meer hoge gebouwen in de provincie vestigen zich broedparen. De plaatsing van nestkasten bespoedigt dat proces. Tot voor kort waren televisietorens en hoge fabrieks- en kantoorgebouwen favoriet bij de Slechtvalk. Nu zien we steeds meer Slechtvalken die zich vestigen op kerktorens. Die vestiging als broedvogel gaat vaak vooraf aan een of meer vogels die gedurende langrere tijd in de kerktoren verblijven. Het persbericht van de Vogelwacht Uden verhaalt over zo'n paartje Slechtvalken dat zich heeft gevestigd op de Udense Petruskerk.

   

Pagina 2 van 7