Het eerste Brabantse broedgeval van de Middelste Bonte Specht is in 2005 vastgesteld in de Geelders. Sindsdien zijn er op veel plaatsen in de provincie territoria en/of broedgevallen gevonden: buiten de ondertussen klassieke gebieden Zuid-Limburg en Twente lijkt de Middelste Bonte Specht dan ook steeds meer vaste voet te krijgen. Als hulpmiddel bij het vinden van Middelste Bonte Spechten is een (landelijke) kaart gemaakt met de meest geschikte bossen voor de Middelste Bonte Specht. Hieronder is als voorbeeld de zoekkaart voor Brabant weergegeven. Op deze kaart zijn de meest geschikte bossen donkergroen weergegeven; de overige bossen zijn lichtgroen weergegeven. De 'zoekkaart' van potentieel geschikte bossen is ook te downloaden als Google Earth kmz-bestand.

We willen met deze kaart als leidraad op zoek gaan naar broedende Middelste Bonte Spechten. Daarom hebben we om de potentieel geschikte stukken bos (automatisch) proefvlakken begrensd en voorzien van een volgnummer. De begrenzing van de telgebieden met volgnummer is ook te downloaden als Google Earth kmz-bestand. In deze kaart is met verschillende kleuren de prioriteit aangegeven (rood: 1 (hoogste prioriteit); oranje: 2; blauw: 3; geel: 4 (laagste prioriteit).

In het Google Earth-bestand 'mibo_plots_aangemeld.kmz' zijn de telgebieden te zien (in ondoorzichtige rode vlakken) waarvoor zich iemand als waarnemer heeft opgegeven.

We zijn nu op zoek naar waarnemers die deze gebieden willen gaan tellen. Als je mee wilt doen, stuur dan even een mailtje door hier op te klikken of op het menu-onderdeel 'contact' in de linker menubalk. Geef in deze mail aub door wat het nummer is van het gebied dat je wilt gaan tellen en eventueel de naam van het gebied. Als je een inlognaam hebt van http://www.telmee.nl/ of een SOVON-waarnemerscode, zet deze dan ook ook in de mail.

(klik op de kaart voor een grotere kaart)

Zoekgebieden Middelste Bonte Specht