Telgebieden

Zoekkaarten en telgebieden

Telgebieden

Op basis van de zoekkaarten met de meest geschikte bossen is per provincie een kaart gemaakt met telgebieden gemaakt door nabijgelegen percelen samen te voegen samen met een zone van 100 meter rondom deze percelen. Op basis van de omvang van de telgebieden is een prioritering gemaakt. Grote telgebieden met veel geschikt bos hebben een hoge prioriteit gekregen, kleine gebieden een lage. De prioriteit is weergegeven in de kleur van de gebiedsgrens:

  • Prioriteit 1: rood (hoogste prioriteit)
  • Prioriteit 2: oranje
  • Prioriteit 3: blauw
  • Prioriteit 4: geel (laagste prioriteit)

Als je besluit om een bos te adopteren is het van belang om dit zo snel mogelijk door te geven. Dit om te voorkomen dat er meerdere mensen onafhankelijk van elkaar in een bos gaan rondzwerven en bij gebruik van afgespeeld geluid misschien alleen elkaar aan het inventariseren zijn. Ook is het mogelijk om ons te vragen welk bosgebied nog vacant is, zodat wij dat aan je toe kunnen wijzen.

Zoekkaarten en telgebieden

Voor een groot deel van van Nederland zijn kaarten gemaakt met de meest geschikte bossen en de telgebieden:

Cool NB: Om deze bestanden te kunnen bekijken is Google Earth nodig. Dat is te downloaden van http://earth.google.com/intl/nl/.

zoekkaarten

telgebieden