Handleiding en telformulier

Meeneemsoorten

Geluiden

Inventarisatie van de Middelste Bonte Specht

Voor de inventarisatie van de Middelste Bonte Specht is een handleiding gemaakt. In deze handleiding is beschreven wanneer en hoe mibo's het beste geïnventariseerd kunnen worden. Verder is in de handleiding aangegeven welke informatie we graag willen verzamelen. Lees de handleiding svp graag goed vóór voor je het veld in gaat.

Handleiding inventarisatie Middelste Bonte Specht:
word-document
pdf-bestand

Presentatie met onder meer verschillen tussen de Middelste Bonte Specht en andere 'bonte spechten'

Voor het inventarisatie is ook een telformulier gemaakt. Hiervan is een blanco versie zonder kaart (zelf dus kaart bijvoegen) en (op aanvraag) een versie met kaart beschikbaar:
blanco formulier
voorbeeld formulier met kaart

Stuur de ingevulde telformulieren svp naar: Ruud van Dongen, Taalstraat 162, 5261 BJ, Vught (Noord-Brabant) of naar SOVON, Antwoordnummer 2505, 6673 DX, Beek-Ubbergen.

'Meeneemsoorten'

De tijd van het jaar is ideaal om een aantal andere bijzondere bossoorten mee te nemen met de kartering. Dat zijn: Kleine Bonte Specht, Zwarte Specht, Glanskop, Matkop (!), Kortsnavelboomkruiper en Appelvink. Teken svp ook de waarnemingen van deze soorten in.

Geluiden

In de handleiding wordt verwezen naar een aantal verschillende geluiden. Deze geluiden kun je beluisteren door op de links hieronder te klikken. Het afspelen van geluiden is in veel gevallen ook een belangrijke hulp bij de inventarisatie. Lees echter vóór het gebruik van geluiden de handleiding door voor een juist gebruik van geluidsnabootsing.

Opname 1 Gewone roep van Middelste Bonte Specht
Opname 2 Territoriumroep van Middelste Bonte Specht

Beide opnames zijn met welwillende toestemming van de auteur overgenomen van de MP3-CD "Vogels van België en Nederland" van Peter Boesman. Een mooie en uitgebreide verzameling geluiden van de vogels van de Lage Landen, met veel bijzondere opnames. Informatie over deze MP3-CD is te vinden op http://www.birdsounds.nl/. In de toekomst is Peter van plan de verzameling geluiden uit onze streken nog uit te breiden.