In Brabant wordt door een groot aantal mensen naar vogels gekeken. Naast het kijken naar vogels zijn er ook veel vogelaars die onderzoek aan vogels doen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het tellen van vogels voor Sovon Vogelonderzoek Nederland. Binnen Brabant worden door veel vogelwerkgroepen daarnaast nog veel eigen tel- en onderzoeksprojecten uitgevoerd.