De trends van de broedvogels in Brabant zijn vernieuwd en lopen nu t/m 2009. De trends van de zeldzame broedvogels en kolonievogels zijn nu ook opgenomen. Ze zijn te vinden via het menu 'Monitoring'