elke        

 Nieuwe verspreidingskaarten van losse meldingen in Brabant

dag   Nieuwe overzichten van waarnemingen in Brabant
 
 
19-10  Verslag Grote Gele Kwikstaart 2015  
17-04  Verslag Grote Gele Kwikstaart 2014 
09-03  Broedvogelverslag Strabrechtse Heide 2014 
09-03  Presentaties VIB-dag 
09-03  Presentaties SWEV-dag 
13-02  Rapport Grote Canadese Ganzen in het Dommeldal 
07-01-15  Verslag Slechtvalken Eindhoven 2014 
28-12  Vooraankondiging VIB-dag Oost-Brabant 
13-12  Extra info avifauna Noord-Brabant 
10-12  Verslag VIB-infoavond over Begrazing in de natuur 
09-02  Verslag Grote Gele Kwik 2012 (VIB-projecten en publicaties
09-02  Verslagen Middelste Bonte Specht broedvogels 2011 en 2012 (VIB-projecten en publicaties)
09-02 Verslag Wespendieven-onderzoek in Het Groene Woud en Kempen~Broek 
09-02  Uitnodiging SWEV-dag 2014 
08-02  Verspreidingskaarten van kolonievogels en zeldzame broedvogels 
08-02  Verslag VIB conctactdag Oost-Brabant 
01-09 Uitnodiging SWEVa-avond begrazing en broedvogels 
08-07  Verslagen over de Gierzwaluw in Oisterwijk 2011 en 2011 toegevoegd 
05-07  Nieuws over Slechtvalk in Brabant 
04-03  Agenda (biodiversiteits symposium Het Groene Woud 19-4-2013 in Boxtel) 
03-03  Publicatie over de vogels van de Dommelbeemden in 1900-1947 
10-02  Uitnodiging SWEV-contactdag 2013 
10-02  Verslag VIB-infoavond Sovon Vogelatlas en nieuwe Brabantse avifauna 
08-01  Uitnodiging VIB-contactdag Oost-Brabant 2012 
01-01 Uitnodiging VIB-infoavond Sovon Vogelatlas en nieuwe Brabantse avifauna
23-10  Agenda : lezing over Kraanvogels in Breda op 1 nov 
17-10  Peregrijn zomer 2012 toegevoegd bij de publicaties 
13-10  Presentatie info-avond Sovon vogelatlas toegevoegd 
01-10  Verschillende rapporten en publicaties over windmolens toegevoegd 
22-09  Uitnodiging info-avond Sovon atlas 
09-09    Verslag Nachtzwaluwinventarisatie Weerterheide 2012 
03-09 Agenda (lezing over trektellen 13-9-2012 in Breda)
25-08  Link naar de vernieuwde website van VWG de Kempen 
25-08  Rapporten Broedvogels Strabrechtse Heide 2010 en 2011 toegevoegd 
11-02  Verslag VIB-contactdag Oost-Brabant 2012 
03-02  Uitnodiging SWEV-contactdag 2012 
01-02 Verslag Nachtzwaluw-inventarisatie Leenderbos en Groote Heide 2011 
16-01  Uitnodiging VIB-contactdag Oost-Brabant 
11-01  Agenda
14-12  Rapport Vogels van het Beuven 2011 toegevoegd
14-12  Provinciale nieuwsbrief 2011-2 
20-11  Verslag thema-avond akkerranden 
01-11  Link van VWG-IVN Oirschot toegevoegd  
10-10  Nieuwsbrief Steenuilen IVN Oisterwijk 
30-09  Uitnodiging thema-avond akkerranden 
30-09  Update broedvogeltrends 
06-09  Agenda  
30-08  Agenda 
29-07  Agenda
25-07  Agenda en voorpagina (oa Ooievaar en filmpje Grauwe Klauwier)
22-06  Verslag van de inventarisatie van broedvogels en rode bosmieren
op de Buikheide in 2006: een zeer lezenswaardig rapport! 
02-06  Laatste nieuws over Middelste Bonte Specht en Grauwe Klauwier 
26-04  Overzicht met Mibo's 2011  
11-04  Agenda 
27-03  Verslag van de inventarisatie van Gierzwaluwen in Oisterwijk 2009 
26-03  Verslag vogeltellingen Dommelbeemden najaar 2010 
01-03  Oproep Middelste Bonte Specht 
01-03  Verslag van de inventarisatie van Gierzwaluwen in Oisterwijk 2010
05-02  Verslag VIB Contactdag Oost-Brabant 2011 
20-01 Verslag roofvogeltellingen West-Brabant december 2010 
19-01  Verslag Middelste Bonte Specht 2010 
19-01  Uitnodiging SWEV-contactdag 2011
16-01  Uitnodiging info-avond SOVON-website 25-1
31-12  Uitnodiging VIB-contactdag Oost-Brabant 19-2 & Oproep midwintertelling
24-12  Agenda 
22-12  Film Cettis Zanger 
16-12  Oproep Grote Zilverreiger  
08-12  Provinciale nieuwsbrief toegevoegd 
15-11  Agenda : lezing over roofvogels in Nederland 
22-10  Agenda : discussieavond in Breda over waarneming.nl
16-10  Verschillende rapporten en nieuwsbrieven toegevoegd 
16-10  Bij 'monitoring' onderdeel teogevoegd over trektellen 
13-09  Link toegevoegd naar http://www.slechtvalkendemortel.nl/ 
13-09  Twee broedvogelverslagen toegevoegd: over Slechtvalken en nestkasten 
04-08  Aankondiging lezing Grauwe Klauwier 
30-07  Nieuws link naar http://www.slechtvalkendemortel.nl/ met o.m. filmpje over
Grauwe Klauwieren in de Peel
03-07  Meer nieuws over de Grauwe Klauwier
26-06  Tekst Grauwe Klauwier aangepast 
17-06  Inventarisatiehandleiding Grauwe Klauwier toegevoegd 
14-06  Presentatie over de Grauwe Klauwier toegevoegd 
25-05  Info over Gauwe Klauwier (voorpagina)
19-04  Agenda aangepast 
17-04  Verslag Grote Gele Kwik 2009 
17-03  Update Middelste Bonte Specht 
16-03  Lezing autoclustering SWEV-dag toegevoegd 
09-03  Verslag Klapekstertelling 2009-2010 in de Peel toegevoegd 
06-03  Lezingen en foto's van de SWEV-dag 2010 toegevoegd 
28-02  Twee broedvogelverslagen toegevoegd 
28-02 Link toevoegd naar Uilenwerkgroep Schijndel en Birdphoto.nl
08-02  Oproep inventarisatie Middelste Bonte Specht (voorpagina) + verslag 2009
06-02  Agenda + aanmelden SWEV-dag toegevoegd (voorpagina)
01-02  Verslag inventarisatie Grote Gele Kwik 2006-2008 
30-01  Agenda aangepast en link naar VWG Gemert toegevoegd
25-01  Oproep Middelste Bonte Specht 2010 (voorpagina)  
18-01  Agenda gewijzigd en link toegevoegd
09-01 Oproep midwintertelling geplaatst 
05-01 

Verslag Roofvogeltelling West-Brabant dec 2009  toegevoegd 

30-12 Resultaten Klapekstertelling 2009/2010
29-12

Verslag Klapekstertelling dec 2009 in de Peel toegevoegd 

28-12  Provinciale nieuwsbrieven toegevoegd
24-12 Oproep Kerkuilen (voorpagina)
24-12 Inventarisatieverslagen Kerkuil in de Kempen en Nachtzwaluw Leenderbos 2009
24-12 Artikel en rapporten met informatie over windmolens toegevoegd

10-08

Met één klik Brabantse verspreidingskaarten van losse meldingen op het scherm

02-08

Trends van broedvogels in Brabant toegevoegd