Beste Brabantse vogelteller,

Had je het al vernomen? In de Biesbosch werden onlangs 243 Grote Zilverreigers geteld op de slaapplaats in polder Maltha. Maar voor het waarnemen van leuke aantallen Grote Zilvers kun je ook dichter bij huis terecht want de Grote Zilverreiger komt verspreid over heel West-Brabant voor (zie bijlage). De kaartjes van de websites van Waarneming.nl en SOVON spreken voor zich. Direct valt op dat West-Brabant tot de betere regio’s behoort.

Maar hoeveel zitten er nu precies? Inmiddels is duidelijk dat voor het verkrijgen van een juist antwoord op die vraag slaapplaatstellingen de beste methode vormen. Deze leveren steevast veel hogere aantallen op dan het aantal dat overdag wordt waargenomen. De op muizen jagende reigers vallen goed op maar dat betreft slechts een klein deel van de aanwezige vogels. Veel van de West-Brabantse reigers foerageren overdag in sloten en zijn dan aan het zicht van de waarnemer onttrokken.