Er zijn op tenminste 3-4 locaties in de provincie territoriale Grauwe Klauwieren aanwezig geweest. Er zijn ook begin juni op verschillende locaties vogels gemeld, maar dat zullen hoogstwaarschijnlijk late doortrekkers zijn geweest. Het gaat ook weer goed met de vogels bij de Grote Peel. U kunt daarvan ook een filmpje bekijken op het Natuurkanaal. Nog een paar weken en dan zijn ze weer vertrokken. Nog even opletten dus op wat ruigere terreintjes met bramenwallen, kort(gegraasd)e vegetatie en wat water in de buurt!

Bekijk ook de inventarisatiehandleiding en de presentatie over de Grauwe Klauwier van Ruud van Dongen!