Het gaat goed met de Slechtvalk in Brabant. Na een toename van de aantallen overwinteraars is de laatste jaren het aantal broedparen ook flink aan het toenemen. Op steeds meer hoge gebouwen in de provincie vestigen zich broedparen. De plaatsing van nestkasten bespoedigt dat proces. Tot voor kort waren televisietorens en hoge fabrieks- en kantoorgebouwen favoriet bij de Slechtvalk. Nu zien we steeds meer Slechtvalken die zich vestigen op kerktorens. Die vestiging als broedvogel gaat vaak vooraf aan een of meer vogels die gedurende langrere tijd in de kerktoren verblijven. Het persbericht van de Vogelwacht Uden verhaalt over zo'n paartje Slechtvalken dat zich heeft gevestigd op de Udense Petruskerk.