Beste vogelaar(ster),

Het VIB organiseert ook dit jaar weer twee bijeenkomsten tijdens de start van het nieuwe broedseizoen: één in Oost-Brabant en één in West-Brabant. De bijeenkomst in Oost-Brabant vindt plaats op 21 maart in het Natuurmuseum in Tilburg waar we te gast zijn bij de KNNV-Tilburg, die in West-Brabant op 28 maart in Zundert in het Vogelrevalidatiecentrum bij Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert. 's Ochtends worden traditioneel weer presentaties gehouden. Na de lunchpauze zijn er excursies naar (natuur)gebieden in de buurt.

 

Oost-Brabantse vogelaarscontactdag zaterdag 21 maart

Ter gelegenheid van het 25-jarig onderzoek in de Kaaistoep, organiseert het VIB, in samenwerking met de Vogelwerkgroep van de KNNV-afdeling Tilburg, op zaterdag 21 maart de Oost-Brabantse vogelaarsdag in Tilburg. Wij nodigen u van harte uit voor deze dag.


Locatie: Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg, schuin tegenover het NS-station Tilburg.

Programma:

09:30 – Zaal open

10.00 -10.15   Inleiding Henk Sierdsema.
10.15-10.45    Paul van Wielink, 25 jaar onderzoek en resultaten in de Kaaistoep.
10.45-11.05    Ben Akkermans, de veranderingen van het gebied en de vogelpopulatie in de Kaaistoep.
11.05-11.30    Guido Stooker, avifauna van De Sijsten (Een deelgebied van de Kaaistoep)

Korte pauze 30 minuten (koffie/thee tegen betaling verkrijgbaar in museum)

12.00 – 12.25  Peer Busink, de Hilver en de (weide) vogels in het Moergestelse Gement.
12.25 - 12.50  Uilenwerkgroep Oisterwijk, de Ransuil in Brabant

12.50 tot 14.00 uur Lunchpauze

14.00 uur Vertrek naar excursies Kaaistoep of het Moergestelse Gement. Voor de reis naar de locaties graag carpoolen.

Voor deelname aan deze dag vragen wij een bijdrage van € 6,50 (inclusief koffie of thee bij aankomst) Het is mogelijk om een lunch á €10,00 te bestellen bestaande uit een kop soep, één pistolet met ham of/met kaas, een grote krentenbol en koffie of thee. In het museum, een lunch, koffie /thee of een drankje kopen is mogelijk. De wachttijd hiervoor kan oplopen tot 20 minuten. Bij opgave, vermelden of je wel/niet gebruik wilt maken van de lunch en aan welke excursie u wilt deelnemen, Kaaistoep of het Moergestelse Gement.

Aanmelding voor deze dag is verplicht (er is ruimte voor 80-100 personen).

Bij aanmelding de bijdrage overmaken op rekening NL 90 RBRB 0955 7424 20 t.n.v. Stichting Vogels in Brabant onder vermelding van uw naam en ‘VIBdag-Tilburg.
Voor de toegang € 6,50 en voor toegang + lunch € 16,50.

Komt u met de auto naar Tilburg: kijk op de website van Natuurmuseum Brabant voor de juiste route naar parkeergarage Knegtel aan de Gasthuisring.
https://www.natuurmuseumbrabant.nl/het-museum/algemene-informatie/routebeschrijving
Er zijn bij het museum uitrijkaarten te koop (alleen voor deze parkeergarage) à € 4,75. Als u hier gebruik van wilt maken, koop de uitrijkaart dan bij de receptie van het museum.

Het Jubileumboek 25 jaar Kaaistoep, is verkrijgbaar voor € 25,00  (stand of receptie) .

We hopen jullie allemaal daar te zien!

Namens KNNV-afdeling Tilburg en Stichting Vogels in Brabant, Ben Akkermans, Mieke van der Does, Henk Sierdsema en Jo van Zanten

 

Opgave voor deze dag kan via deze link: Aanmelding Oost-Brabantse vogelaarsdag. Bij opgave gaarne aangeven of je van de lunch gebruik wilt maken. Indien u een lunch wilt bestellen, dan aanmelden vóór 16 maart.

LET OP: Wilt u gebruik maken van de lunch, dan i.p.v. €6,50, bij opgave s.v.p. € 16,50 (toegang + lunch) overmaken op rekening NL 90 RBRB 0955 7424 20 t.n.v. Stichting Vogels in Brabant onder vermelding van uw naam en ‘VIBdag-Tilburg'.