Op zaterdag 28 februari 2015 organiseerde het VIB in samenwerking met Vogelwerkgroep Midden-Brabant weer de jaarlijkse contactdag. Deze keer was de locatie  Bosch en Duin aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen bij Udenhout.

In de ochtend luisterden en keken de ruim 120 aanwezigen naar zes presentaties. Na de lunchpauze waren er excursies naar De Brand en de Loonse en Drunense Duinen. Hoewel het flink waaide, was het door het zonnige weer prima om buiten te zijn. In de Duinen werden al verscheidene zingende Boom- en Veldleeuweriken gehoord en gezien. Ook liet een mannetje Roodborsttapuit zich zien, hoewel dat niet voor iedereen even meeviel omdat de vogel zich wat verdekt opstelde. In de Brand kwamen gewoontegetrouw de laarzen goed van pas en lieten zich ook een aantal Goudvinken bewonderen.

 

 

Een aantal foto's van de dag zijn te downloaden als zip-file

De lezingen zijn hieronder te downloaden als pdf. 

Broedvogels van de Loonse en Drunense Duinen - Vincent de Boer

Gierzwaluwen in de Joanneskerk in Oisterwijk - Hannie Nilsen

De nieuwe Vogelatlas, stand van zaken en eerste resultaten - Henk Sierdsema

Natuurontwikkelingsgebied de Hilver - Peer Busink en Wiel Poelmans

Zeldzame broedvogels en kolonievogels in Oost-Brabant - Leo Ballering

Wespendief  en bosomvorming in het Groene Woud en Kempen~Broek - Jan van Diermen (volgt binnenkort)