Het VIB organiseert ook dit jaar weer twee bijeenkomsten vlak voor de start van het nieuwe broedseizoen: één in West-Brabant en één in Oost-Brabant. De bijeenkomst in West-Brabant vindt plaats op 3 maart in theater de Schattelijn in Geertruidenberg waar we te gast zijn bij de Madese Natuurvrienden, die in Oost-Brabant op 10 maart in Veldhoven bij VWG de Kempen. 's Ochtends worden traditioneel weer presentaties gehouden. Na de lunchpauze zijn er excursies naar natuurgebieden in de buurt.

Het ochtendprogramma is in Cultureel Centrum De Schattelijn, Vismarktstraat 4 A in Geertruidenberg. Op de markt is parkeergelegenheid voor kortparkeren. Aan de achterkant van de Schattelijn is meer parkeergelegenheid (verschillende parkeerterreintjes) in de straat ‘Haven’. Vanuit de Haven is er ook een ingang naar De Schattelijn.

Programma

10.00 uur: Opening (Cor Huijgens namens de Madese Natuurvrienden), met AV Vroege Vogels 1.10 min.

10.05 uur: 10 jaar VIB (Henk Sierdsema)

10.20 uur: Zwarte Specht en Nachtzwaluw op de Brabantse Wal (Hidde Bult en Ton Bakker). Met spectaculaire filmbeelden.

10.50: Film Utopia (Cor Huijgens)

11.00 uur pauze

11.25 uur: Slaapplaatstellingen in de Biesbosch en vogeltellingen in de Noordwaard (Albert de Jong en Hans Diepstraten)

11.55 uur: Hoe gaat het met onze broedvogels? Resultaten Broedvogelmonitoring project Sovon (Jan-Willem Vergeer)

12.25 uur: Afsluiting met film Binnenstebuiten Biesbosch 4.34 min. (Cor Huijgens)

12:30 uur: Lunch

13:30 uur: Start excursies naar Zonzeelsche polder (wandelexcursie, 12,5 km van Geertruidenberg, duur wandeling ca. 1,5 uur) en de Noordwaard (auto-excursie, 20km van Geertruidenberg, middagvullend)

Voor deelname aan deze contactdag vragen we een bijdrage van €5,- (inclusief koffie of thee bij aankomst). Het is mogelijk om een lunch á €6,50 te bestellen bestaande uit een kop soep met drie belegde broodjes. Zelf meegebrachte lunch mag ter plaatse worden genuttigd.

Opgave voor deze dag kan via deze link: Aanmelding West-Brabantse vogelaarsdagIndien u een lunch wilt bestellen, dan aanmelden vóór 24 februari.