Op zaterdag 15 maart 2017 waren we voor de West-Brabantse vogelaarsdag te gast bij de West Brabantse Vogelwerkgroep in Breda. De ruim 75 aanwezigen zagen in het ochtendprogramma niet alleen lezingen over vogels langskomen van Henk Sierdsema en Roland Jan Buijs, maar ook de inrichting en het beheer van de nabijgelegen Lage Vughtpolder kwamen uitgebreid aan de orde in de lezingen van Hans van Engen en Gerrit Schouten . Er is de afgelopen winter hard gewerkt aan de eerste fase van de herinrichting van het watersysteem om het gebied weer te vernatten. Dat kan nu nog maar in een deel van het beoogde natuurgebied omdat nog niet alles in eigendom/beheer is van de provincie en Staatsbosbeheer. Marco Renes en Emiel Anssems lieten zien met welk beheer de Grutto's en andere weidevogels weer terug zouden moeten komen.

Henk Sierdsema liet onder meer zien hoe je heel gemakkelijk complete lijstjes van alle waargenomen en soorten kunnen bijhouden in de app van eBird (zowel beschikbaar voor Android als iOS). Ook ObsMapp heeft een mogelijkheid om van je ingevoerde waarnemingen een complete lijst te maken. Volledige soortenlijsten alle waargenomen soorten hebben een grote meerwaarde ten opzichte van losse meldingen van enkele soorten en worden daarom zeer aanbevolen!  

Na de middagpauze ging een flink deel van de aanwezigen op excursie in de Vughtpolder. Het waaide flink, maar gelukkig was het wel zonnig. Een lijstje van de waargenomen vogels van één van de excursiegroepen is bekijken op eBird en te downloaden als pdf  (NB: Om de soortnamen op Ebird.org in het Nederlands te zien is het nodig om in te loggen en dan bij de persoonlijke instellingen te kiezen voor Nederlands). Blijkbaar werd er die middag ook nog een Kraanvogel gezien in de polder, maar de informatie kwam helaas maar bij een beperkt deel van de excursiegangers terecht. En nu maar hopen dat het beheer succes heeft, want tijdens de wandeling werd niet één Grutto gezien...

 

Op excursie in De Vughtpolder

 
Een deel van de lezingen is hieronder te bekijken cq. te downloaden.

Henk Sierdsema: Vogelatlas en Jaar van de Koekoek  

Marco Renes: De Grutto's van Teteringen

Gerrit Schouten: Watersysteem Lage Vughtpolder

Roland Jan Buijs: Overzicht zeldzame vogels en kolonievogels 2016 (volgt binnenkort)

 

Download foto's (van Henk Sierdsema): download zip-bestand 

nieuwe waterwerken

 

Sloot met kwelverschijnselen (roest)