De Stichting Vogels in Brabant (VIB) organiseert in samenwerking met een lokale vogelwerkgroep elk jaar twee bijeenkomsten vlak voor de start van het nieuwe broedseizoen: één in West-Brabant en één in Oost-Brabant. 

Daarnaast worden zo nu en dan informatiebijeenkomsten rondom een bepaald thema georganiseerd.

Contactdagen

 

 

  

Op excursie in De Vughtpolder