Het VIB organiseert ook dit jaar weer twee bijeenkomsten vlak voor de start van het nieuwe broedseizoen: één in West-Brabant en één in Oost-Brabant. De bijeenkomst in West-Brabant vindt plaats op zaterdag 23 februari in Fort Giessen in het Land van Heusden en Altena waar we te gast zijn Altenatuur, die in Oost-Brabant op zaterdag 9 maart in Heusden bij Asten (!) waar we te gast zijn bij VWG de Peel. 's Ochtends worden traditioneel weer presentaties gehouden. Na de lunchpauze zijn er excursies naar (natuur)gebieden in de buurt.

Het ochtendprogramma is in Fort Giessen, Burgstraat 66 in Giessen. Parkeren kan op de straten in de omgeving.

Het maximum aantal deelnemers voor de bijeenkomst is bereikt. Bij aanmelding wordt u op de reservelijst geplaatst.

Programma

Het ochtendprogramma is in Fort Giessen, Burgstraat 66 in Giessen. Parkeren kan in de straten in de omgeving

Programma

  9:30 uur: Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur: Opening door Piet van Iersel, bestuurslid VIB

10.05 uur: Weidevogelbescherming in het Land van Altena (Len Bruining, Altenatuur)

10.35 uur: Resultaten LSB Kolonievogels en Zeldzame broedvogels (Roland-Jan Buijs, DC Sovon)

11.05 uur: pauze

11.35 uur: Herkenning van grote meeuwen (Roland-Jan Buijs)

11.55 uur: Opzet en resultaten PARTRIDGE-project (Jochem Sloothaak, Brabants Landschap)

12:25 uur: vertrek naar de boerderij van Gabriëlle en Rens van Duffelen. Bloemweg 9, Almkerk voor de lunch. Dit is vlakbij de locaties van het PARTRIDGE-project. Dit is 8.6 km van het Fort Giessen vandaan.

12:40 uur: Lunch

13:45 uur: Start excursies naar de locaties van het PARTRIDGE-project (onder leiding van Jochem Sloothaak en leden van Altenatuur) en de Noordwaard van de Biesbosch (onder leiding van Piet van Iersel).

Voor deelname aan deze contactdag vragen we een bijdrage van €5,- (inclusief koffie of thee bij aankomst). Het is mogelijk om een lunch á €7,- te bestellen bestaande uit een kop soep, broodjes en pannenkoeken inclusief koffie/thee.

Aanmelding voor deze dag is verplicht (er is ruimte voor 80 personen). Opgave voor deze dag kan via deze link: Aanmelding West-Brabantse vogelaarsdag. Bij opgave gaarne aangeven of je van de lunch gebruik wilt maken en aan welke excursie je wilt deelnemen. Indien u een lunch wilt bestellen, dan aanmelden vóór 17 februari.

LET OP: Wil je gebruik maken van de lunch, dan bij opgave s.v.p. € 12,00 (toegang + lunch) overmaken op rekening NL 90 RBRB 0955 7424 20 t.n.v. Stichting Vogels in Brabant onder vermelding van uw naam en ‘VIBdag-west’. We vragen om dit te doen omdat we elk jaar worden geconfronteerd met de kosten van bestelde lunches die uiteindelijk niet worden afgenomen. Geen lunch nodig, dan kan de toegangsbijdrage contant worden voldaan bij de zaal (s.v.p. gepast betalen).