Beste vogelaar(ster),

Het VIB organiseert ook dit jaar weer twee bijeenkomsten tijdens de start van het nieuwe broedseizoen: één in Oost-Brabant en één in West-Brabant. De bijeenkomst in Oost-Brabant vindt plaats op 21 maart in het Natuurmuseum in Tilburg waar we te gast zijn bij de KNNV-Tilburg, die in West-Brabant op 28 maart in Zundert in het Vogelrevalidatiecentrum bij Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert. 's Ochtends worden traditioneel weer presentaties gehouden. Na de lunchpauze zijn er excursies naar (natuur)gebieden in de buurt.

Het ochtendprogramma van de West-Brabantse vogelaarsdag is in het Vogelrevalidatiecentrum in Klein Zundert. In de middag gaan we naar buiten. 

Programma

  9:30 uur: Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur: Opening
10.05 uur: Vogels opvangen en revalideren: wat komt daar allemaal bij kijken (Charles Brosens)
10.35 uur: Resultaten LSB Kolonievogels en Zeldzame broedvogels (Roland-Jan Buijs, DC Sovon)

11.05 uur: pauze

11.35 uur: Ruim één jaar LiveAtlas: hoe werkt het en de eerste resultaten (Henk Sierdsema)
11.55 uur: Resultaten Zwarte Spechten-onderzoek Brabantse Wal en elders in Nederland (Hidde Bult)

12:35 uur: Lunch en mogelijkheid tot bekijken van de vogelopvang

14:00 uur: Vertrek excursies naar de Pannenhoef

NB: voorlopige programma. wijzigingen zijn nog mogelijk.

Meer informatie over de kosten en mogelijkheid tot aanmelden volgen binnenkort