Welkom op de website van de Stichting Vogels in Brabant (VIB)

 

Het VIB is een groep actieve vogelaars in de provincie Noord-Brabant. Iedereen kan zich hierbij aansluiten. De groep is in de zomer van 2005 opgericht en wil provinciebreed gezamenlijk vogelactiviteiten ontplooien en alle aanwezige vogelgegevens bijeenbrengen en archiveren. Het VIB is gericht op samenwerking. Er zijn goede contacten met Sovon, Vogelbescherming, Vogelwerkgroepen en individuele vogelaars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een deel van de informatie is alleen bereikbaar op de oude website die nog steeds bereikbaar is via deze link

  

  

Op excursie in De Vughtpolder