Vogels in Noord-Brabant

Vogelaarsdagen 2017

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail

Zet de datums voor de vogelaarsdagen in 2017 vast in uw agenda!

De West-Brabantse vogelaarsdag zal worden gehouden op zaterdag 25 maart 2017 in de regio Breda (LET OP: gewijzigde datum!).

De Oost-Brabantse vogelaarsdag zal plaatsvinden op 11 maart. Naar een locatie wordt nog gezocht, maar het wordt mogelijk Keent in de buurt van Grave. Onderwerpen die onder meer aan bod zullen komen zijn de resultaten van het plas-drasbeheer voor weidevogels en vlotjes voor Visdieven.

En natuurlijk komen de Brabantse resultaten van de Vogelatlas uitgebreid aan bod op beide dagen!

 

 

 

 

SWEV-dag 2016

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail

Op zaterdag 20 februari is in Nispen weer de jaarlijkse SWEV-dag gehouden, deze keer georganiseerd door VWG Roosendaal in zaal Verhoeven. De voorzitter van het SWEV, Ray Teixeira, opende de dag met de mededeling dat het SWEV zijn activiteiten en activa zal overdragen aan het VIB: het wordt steeds moeilijker om een apart samenwerkingsverband voor West-Brabant overeind te houden. Het SWEV heeft er alle vertrouwen in dat VIB op dezelfde voet de activiteiten door zal kunnen zetten.

 

 

Lees meer: SWEV-dag 2016

 

VIB-contactdag 2015

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail

Op zaterdag 28 februari 2015 organiseerde het VIB in samenwerking met Vogelwerkgroep Midden-Brabant weer de jaarlijkse contactdag. Deze keer was de locatie  Bosch en Duin aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen bij Udenhout.

In de ochtend luisterden en keken de ruim 120 aanwezigen naar zes presentaties. Na de lunchpauze waren er excursies naar De Brand en de Loonse en Drunense Duinen. Hoewel het flink waaide, was het door het zonnige weer prima om buiten te zijn. In de Duinen werden al verscheidene zingende Boom- en Veldleeuweriken gehoord en gezien. Ook liet een mannetje Roodborsttapuit zich zien, hoewel dat niet voor iedereen even meeviel omdat de vogel zich wat verdekt opstelde. In de Brand kwamen gewoontegetrouw de laarzen goed van pas en lieten zich ook een aantal Goudvinken bewonderen.

 

Lees meer: VIB-contactdag 2015

   

SWEV-dag 2015

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail

Op zaterdag 21 februari 2015 vond in Woensdrecht weer de jaarlijkse SWEV-dag plaats. In een goed gevulde zaal van 'Non Plus Ultra' lieten vijf lezinghouders weer de nodige wetenswaardigheden zien aan de ruim de ruim 70 toehoorders. Na de lunch (met onder meer een goede soep en broodjes kroket) ging het merendeel van de aanwezigen op pad naar het Markiezaat of de Molenplaat.

 

De lezingen zijn hieronder te downloaden als pdf-bestand: 

Zeldzame en kolonievogels D15_Roland-Jan Buijs

Broedvogels Markiezaat_Ray Teixeira 

Vogelatlas_stand van zaken_Henk Sierdsema

Krammer Volkerak, zoet of zout_Chiel Jacobusse

Markiezaat_watervogels_1983_2013_Hidde_Bult

Lees meer: SWEV-dag 2015

 

Info-avond Begrazing in de natuur: vloek of zegen?

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail

Op dinsdag 9 december heeft het VIB een info-avond georganiseerd over begrazing in de natuur. De avond is bezocht door 80 mensen die zeer te spreken waren over het programma. De lezingen zijn hieronder als pdf te downloaden.
 
 

 

In een groot aantal natuurgebieden, in het bijzonder op heidevelden, is begrazing een veel voorkomende beheermaatregel. Begrazing door koeien, paarden, schapen en geiten wordt ingezet om de vegetatie kort en open te houden. Dit van belang voor veel soorten die het moeten hebben van die korte, open vegetatie. Er is echter ook een keerzijde aan die begrazing: vogels worden verstoord, nesten worden vertrapt, reptielen ontvluchten
de begraasde terreinen.  Hoe natuurlijk is die begrazing in natuurterreinen nu eigenlijk? En levert ze ook de gewenste resultaten op?
   

Pagina 1 van 7